Politica de confidențialitate

  1. Informații generale

Confidențialitatea vizitatorilor site-ului http://family.ro este foarte importantă pentru noi și suntem angajați în a vă proteja. Acest document are rolul de a va informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării site-ului http://family.ro.

Conform cerințelor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (în continuare denumit „Regulamentul GDPR”) aplicabil din data de 25 mai 2018, avem obligația de a administră în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați prin utilizarea site-ului nostru în acord cu prevederile Regulamentului GDPR.

 

  1. Ce date personale colectăm

Site-ul http://family.ro poate colecta, stoca și utiliza următoarele tipuri de date personale:

– informații despre computerul dumneavoastră, inclusiv adresa dumneavoastră IP, locația geografică, tipul și versiunea browserului și sistemul de operare;

– informații despre vizitele dvs și utilizarea acestui site, inclusiv sursă de referință, durată vizitei, vizualizările de pagină și căile de navigare ale site-ului;

– informațiile pe care ni le furnizați la crearea Contului meu (inclusiv informațiile dumneavoastră de contact). Dacă pentru a vă crea un cont de utilizator pe site, utilizați contul dvs de Facebook,  http://family.ro/ va prelucra date publice de profil afișate de aplicație, respectiv nume utilizator, adresă mail;

– informațiile pe care ni le furnizați în scopul de a vă abona la notificările prin e-mail și / sau buletine de știri (inclusiv numele și adresa dumneavoastră de e-mail);

– informațiile pe care ni le furnizați când lăsați un comentariu, respectiv nume, adresă mail, site web;

– informații referitoare la orice achiziție a pachetelor noastre, servicii pe care le utilizați sau tranzacția pe care o faceți prin site-ul nostru, care include numele dvs, adresă, numărul de telefon, adresă de mail și detaliile cărții de credit;

– informațiile pe care ni le furnizați atunci când utilizați serviciile sau informațiile care sunt generate în timpul utilizării acestor servicii (inclusiv calendarul, frecvența și modelul utilizării serviciilor);

– orice alte informații personale pe care ni le trimiteți.

 

  1. Pentru ce se folosesc datele personale

Datele personale transmise prin intermediul acestui site și datele personale pe care le-am colectat de la dumneavoastră sau de la terți sau din surse publice vor fi utilizate în scopurile specificate în această Politică de confidențialitate. În funcție de relațiile pe care le avem sau dorim să le avem cu dumneavoastră, putem folosi datele dumneavoastră personale în următoarele scopuri:

– pentru administrarea și personalizarea site-ului într-un mod adecvat și eficient pentru dvs;

– pentru activități de marketing, respectiv pentru transmiterea prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță (e-mail, sms) de comunicări comerciale privind produsele și serviciile oferite de http://family.ro;

– pentru diverse analize și raporturi privind modul de funcționare a site-ului;

– pentru realizarea de profiluri de preferințe de consum în vederea îmbunătățirii experienței oferite pe site;

– pentru rezolvarea plângerilor și pentru monitorizarea traficului cu scopul îmbunătățirii site-ului;

– pentru a vă furniza informtiile pe care ni le solicitați;

– pentru desfășurarea relației contractuale dintre dvs si http://family.ro respectiv pentru preluarea, validarea și facturarea comenzii plasate pe site, informarea dvs asupra stării comenzii etc.

 

Va puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin bifarea căsuței corespunzătoare de la momentul creării contului, sau ulterior creării contului, la secțiunea “Informatiile contului meu”. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opțiunea de la finalul fiecărui e-mail / sms conținând comunicări comerciale.

  1. Dezvăluirea și transferul datelor cu caracter personal

Site-ul http://family.ro minimizează riscul pentru drepturile și libertățile dumneavoastră, prin faptul că nu colectează sau stochează informații sensibile despre dumneavoastră În măsură permisă de legile aplicabile în materie de protecție a datelor, putem divulga datele dumneavoastră personale:

– unui membru al echipei/angajat în măsura în care acest lucru este în mod ezonabil necesar pentru scopurile stabilite în politică;

– unor clienți (pentru implicarea în afaceri sau pentru a confirmă calitatea înaltă a serviciilor noastre);

–  auditori, agenții, autorități de supraveghere sau alți furnizori de servicii externe pentru a ne îndeplini obligațiile contractuale;

– în măsura în care suntem obligați să facem acest lucru prin lege;

– pentru a respecta o hotărâre judecătorească;

– pentru a stabili, exercita sau proteja drepturile și bunurile companiei (fraudă);

– la orice persoană pe care o considerăm în mod rezonabil capabilă de a divulga informațiilor cu caracter personal unei instanțe sau altor autorități competente;

 

Vom indică în mod clar pentru dumneavoastră fiecare destinatar de date dacă este bine cunoscut în momentul inițierii procesării. Din păcate, transmiterea de informații prin intermediul internetului nu este niciodată 100% sigură. Orice transmitere de informații cu caracter personal implică asumarea din partea dumneavoastră.

 

  1. Cookie-uri

Dacă lăsați un comentariu pe site-ul nostru, puteți opta pentru salvarea în cookie-uri a numelui, adresei de e-mail și site-ului dumneavoastră web. Acestea sunt pentru confortul dumneavoastră, astfel nu mai trebuie să le completați din nou când lăsați un alt comentariu. Aceste cookie-uri vor fi valabile un an.

 

  1. Durata pentru care vă prelucrăm datele

Aceasta secțiune stabilește politicile și procedura de păstrare a datelor, care este concepută pentru a vă asigura că respectăm obligațiile legale în ceea ce privește păstrarea și ștergerea informațiilor personale. Informațiile personale pe care le procesăm nu vor fi păstrate mai mult timp decât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

Dacă nu ne-ați furnizat acordul dumneavoastră pentru prelucrarea datelor sau ați revocat acordul, vom stoca numai date minime despre dumneavoastră (numele complet, datele de contact, referințe și note) pentru statistică și necesitățile de raportare sau în măsura justificată pe baza pe un alt temei juridic, cum ar fi interesul nostru legitim.

 

  1. Securitatea informațiilor dumneavoastră personale

Pentru a vă proteja confidențialitatea datelor și a informațiilor personale pe care le transmiteți prin utilizarea acestui site web:

– vom lua măsuri de precauție tehnice și organizatorice rezonabile pentru a preveni pierderea, folosirea necorespunzătoare sau modificarea informațiilor dumneavoastră personale;

– vom păstra toate informațiile personale pe care le furnizați pe site-ul nostru securizat (servere protejate prin parolă și firewall);

– toate tranzacțiile financiare electronice încheiate pe site-ul nostru vor fi protejate de tehnologia de criptare.

Recunoașteți că transmiterea de informații prin intermediul internetului este nesigură și nu putem garanta securitatea datelor trimise internetul.

Sunteți responsabil pentru păstrarea parolei pe care o utilizați pentru a ne accesă site-ul web confidențial; nu vă vom cere parolă (cu excepția cazului în care vă conectați la site-ul nostru).

  1. Drepturile de care beneficiați în legătură cu procesarea datelor dumneavoastră cu caracter personal

Regulamentul GDPR oferă anumite drepturi persoanelor vizate, cum ar fi:

 

– posibilitatea să obțineți de la Companie, la cerere și în mod gratuit, confirmarea că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt procesate de către noi, precum și detalii în legătură cu această procesare. Cererea poate fi depusă fără niciun cost doar o dată pe an;

 

– dreptul de a rectifica, actualiza, bloca sau de a transforma în date anonime datele a căror prelucrare nu este conformă legii, în special datele incomplete sau inexacte;

– dreptul de a vă opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația dumneavoastră particulară, la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal;

– dreptul de a vă opune în mod gratuit și fără nicio justificare la procesarea datelor dumneavoastră cu caracter personal pentru marketing direct, în numele operatorilor de date sau în numele unui terț sau să dezvăluim datele dumneavoastră în acest scop;

– dreptul de a contesta deciziile luate exclusiv pe baza unor prelucrări de date efectuate prin mijloace automatizate și care produc consecințe juridice în ceea ce vă privește.

 

  1. Modificări ale politicii privind confidențialitatea

Este posibil să actualizăm din când în când acest document de informare prin publicarea unei noi versiuni pe acest site web.

Având în vedere că legile privind protecția datelor cu caracter personal, interpretările organelor de stat, recomandările autorităților de supraveghere se schimbă și se îmbunătățesc din când în când, se așteaptă ca această notificare privind confidențialitatea și condițiile de utilizare să se schimbe și ea. Ne rezervăm dreptul de a modifica în orice moment, din orice motiv și fără notificare acest document de informare. Orice modificare a politicii noastre de confidențialitate va fi afișată pe această pagină, astfel încât să fiți conștienți de politicile noastre.

 

  1. Întrebări, nelămuriri, reclamații

În măsura în care aveți orice îngrijorare cu privire la confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal pe care le procesăm, sau doriți să efectuați o reclamație legată de confidențialitate, vă rugăm să ne transmiteți un e-mail la adresa contact@family.ro.Vă vom contacta pentru a confirma primirea e-mailului dumneavoastră. După primirea e-mailului dumneavoastră, vom investiga îngrijorarea sau reclamația transmisă și vom depune toate eforturile să vă furnizam răspunsul nostru într-o durată de timp rezonabilă.